Το σχολείο μας αναβαθμίστηκε

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, από τον Ιούνιο, το σχολείο μας έγινε Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)
Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα των μαθητών εμπλουτίζεται με περισσότερες ώρες και μπαίνουν πλέον σε όλες τις τάξεις τα αγγλικά, η θεατρική αγωγή, ο χορός, η φιλαναγνωσία, η πληροφορική και οι καινοτόμες δράσεις. Όλες οι τάξεις θα έχουν κάθε μέρα 7 διδακτικές ώρες και όλο το σχολείο θα σχολάει στις 2.00 το μεσημέρι. Το ολοήμερο θα συνεχίζεται μέχρι τις 4.15