Αγιασμός

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός στο σχολείο μας. Μετά τον αγιασμό οι μαθητές θα περάσουν στις τάξεις τους για να γνωρίσουν τους δασκάλους τους, να παραλάβουν τα βιβλία τους και να πάρουν οδηγίες για τα υλικά που θα χρειαστούν και για το ωρολόγιο πρόγραμμα των επόμενων ημερών.

Ευχόμαστε σε μαθητές, δασκάλους και γονείς μια χαρούμενη και αποδοτική σχολική χρονιά!