Ενημέρωση για την υγιεινή

Σήμερα, ήρθε στο σχολείο μας η υγιεινολόγος της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, κα Ξένου Μαρία και ενημέρωσε τους μαθητές μας για θέματα προσωπικής και δημόσιας υγιεινής, για την υγιεινή των τροφίμων και του νερού. Η κα Ξένου με πολύ παραστατικό τρόπο εξήγησε στους μαθητές μας πώς πρέπει να πλένουν τα χέρια τους, τι είναι τα μικρόβια και πού βρίσκονται, τι πρέπει να προσέχουμε στα τρόφιμα, τι είναι η ηχορύπανση και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Πραγματοποιήθηκαν 3 ενημερώσεις. Μία για τις τάξεις Α και Β, μία για τις τάξεις Γ και Δ και μία για τις τάξεις Ε και ΣΤ. Στις μεγαλύτερες τάξεις έκανε και επίδειξη χημικών αναλύσεων του νερού. Μετά από τις 3 αυτές ιδιαίτερα κατατοπιστικές παρουσιάσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε, οι μαθητές μας έφυγαν υπεύθυνα ενημερωμένοι και εφοδιασμένοι με πολύτιμες γνώσεις για την καθημερινή τους ζωή. Ευχαριστούμε την κα Ξένου για την αξιέπαινη προσφορά της στο σχολείο μας.