Στοιχεία επικοινωνίας

Επαφή

Διεύθυνση:
Ραγκαβή 18 Πάτρα 26443

Τηλέφωνο: 2610-421055

Τηλεομοιοτυπία: 2610-421055

http://50dim-patron.ach.sch.gr/

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:


Προβολή 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους