Οι μαθητές του σχολείου μας, 2014-15

Κατηγορία: Μαθητές
Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1

Οι μαθητές του σχολείου μας, το σχολικό έτος 2014-2015, είναι συνολικά 188.
Συγκεκριμένα:

 • Α1 = 23 μαθητές
 • Α2 = 24 μαθητές
 • Β  =  22 μαθητές
 • Γ1 = 15 μαθητές
 • Γ2 = 15 μαθητές
 • Δ1 = 13 μαθητές
 • Δ2 = 15 μαθητές
 • Ε1 = 16 μαθητές
 • Ε2 = 17 μαθητές
 • ΣΤ1 = 14 μαθητές
 • ΣΤ2 = 14 μαθητές

Οι μαθητές του σχολικού έτους 2013-14

Κατηγορία: Μαθητές
Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 3

Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα για το εκπαιδευτικό έτος 2013 - 14 είναι ο παρακάτω: 

 • Α' τάξη:       20
 • Β1 τμήμα:  15
 • Β2' τμήμα:  15
 • Γ1' τμήμα:   14
 • Γ2' τμήμα:   15
 • Δ1' τμήμα:   16
 • Δ2' τμήμα:   17
 • Ε1' τμήμα:   14
 • Ε2' τμήμα:   14
 • ΣΤ1' τμήμα:  16
 • ΣΤ2' τμήμα:   17

        ΣΥΝΟΛΟ: 173 μαθητές και μαθήτριες